Vattentemperaturen i Svenskärssundet är nu: 9.3 °C

Vattenståndet i Svenskärssundet är nu: 83 cm
över normalvattenståndet

Kompass och magneter - Mer Microbit